Tyrs Troll

 

Tyrs Troll ble opprettet av Tenketing som en av to rekrutteringsallianser for Tyr Empire.

Her skal helt ferske og nye spillere få komme inn og få nødvendig opplæring i spillet.

Tyrs Troll driftes av erfarne spillerer med lang fartstid i spillet, hvor to av de har sin hovedkonto i Tyr. 

Gråtas - leder

DaddaMarielle - medleder

Roadkill - medleder