TYRS Horn

TYRS Horn ble opprettet som en søster allianse for TYRS Horde. Tanken med horn er lik som den vi har i Horden.

Spiller blir flyttet hit fra underalliansene for og trene inn spisskompetansen samt siste opptrening i taktikk før de tar steget videre i TYR. Spillerne i Horden/Horn vil først og fremst få mulighet å teste seg som innbyttere i TYR ved behov. For så å eventuelt bli fullverdig medlem.

Horn ble startet opp av URD. URD fikk hjelp av TenkeTing samt Trollet fra horden under oppstarten.

Lederene i Horn er i dag:

URD (aka Skade fra Videvang) - Leder

Idefisk - Medleder

-Hunstad-   - Medleder