TYR

TYR er moder alliansen i TYR Empire

Alliansen ble startet opp i 23. Oktober 2017 av Estatic Journey397

I løpet av en kort uke var TYR full med 30 medlemmer.

I disse tider ble også Graffn, ZeroIntolerance og Ivete medledere.

Det ble tidlig bestemt at fokuset skulle ligge på miljø og trivsel noe vi holder fast ved den dag i dag.

9. Desember fant EstaticJourney397 ut at han ikke strakk til som leder. Han velger da og gi ledertilttelen til Graffn.

Kort tid senere trer også Skade fra Videvang inn som medleder i TYR.

Mens I Juli 2018 blir også Kirya Valgt inn som en ny medleder.

 

Lederene i Tyr er pr september 2018:

Graffn  -  Leder (Med fokus på fravær og oppmøte)

Skade fra Videvang  -  Medleder (Ansvar for spillerlogistikk og bytter mellom allianser)

ZeroIntolerance  -  Medleder (Ansvar for Titan og Webside)

Kirya  -  Medleder (Ansvar for Alliance Wars)

Pixie - Medleder (Ansvar for Discord)

Ivete  -  Medleder

Som tidligere nevnt har Tyr hatt ett stort fokus på miljø. vi mener at progresjon kommer ved trivsel. Vi har dermed nå etablert oss som det største og beste allianse systemet blandt norske spillere. Vi jakter pr dags dato (september 2018) på 10* og 11* titaner. Vi har et høyt fokus på Alliance Wars samt er ute etter og etablere oss blant topp 100 alliansene i verden.