Tyr-systemets utvikling


Alliansen Tyr ble startet i sin tid av Estatic Journey 23. oktober 2017. Navnet var inspirert av Black Sabbaths album «Tyr», altså den norrøne guden. Kort etter oppstart ble Graffn, ZeroIntolerance og Ivete med som medledere. Alliansen vokste raskt, mye takket være Graffns målbevisste profil på Global, der han var flink til å hanke inn de spillerne han mente var rette typen for Tyr.


Tyr var fra starten en allianse for godt voksne spillere. Det var fokus på godt miljø, nulltolleranse for negativ oppførsel, og god struktur. Kommunikasjon mellom spillere direkte var et problem, og etter en stund ble det bestemt at man skulle oppfordre til å bruke Line. Det ble opprettet grupper for Tyr der.


Ledergruppen skiftet noe. Etterhvert overtok Graffn som leder, og Estatic Journey gikk over til å være medleder. I februar gikk  Estatic Journey helt ut av ledelsen, og Skade fra Videvang ble satt inn.


Tyr sitt nivå vokste kraftig, og det å få inn nye spillere på tilstrekkelig høyt nivå ble stadig mer krevende. Det var også risikablet å ta inn spillere man ikke kjente til, hvor noen virket bra, men ikke alle. Det ble etter noen diskusjoner bestemt at det skulle dannes en egen farming-allianse under Tyr.


Tyr har hele veien hatt klare ambisjoner om å bli Norges beste allianse og hevde oss på topp 100 nivå, men den avslappede stilen gjorde at flere av de andre norske gruppene ikke så på Tyr som en seriøs trussel mot toppen. Dette var noe ledelsen i Tyr anså som en fordel, og noe man ønsket. Det ble derfor ønsket å gi et «ikke-truende» navn på farming-alliansen, og etter diskusjoner i hele alliansen fikk «Tyrs kalvebinge» flest stemmer og ble valgt. Det førte til mange gøyale kommentarer på Global, og de fleste så humoristisk på den nye gruppen.


Tyrs kalvebinge ble opprettet og styrt av Skade sin ekstrabruker, Urd. Flere ledere og sentrale spillere sendte sine ekstrakontoer inn dit i oppstartsfasen for å styrke den nye gruppa og sørge for at den utviklet seg i Tyrs ånd.


På dette tidspunktet uttalte Graffn at han slett ikke hadde tid og energi til en ekstrakonto, men den tanken varte ikke lenge. Han valgte å starte med ny konto, Gråtas, som han gikk inn i Skogens Tusser med. En fersk nivå 8, som hadde de dummeste spørsmål og når ledelsen der ikke kunne svare, så svarte han selv. Med mye mer kunnskap enn en fersking skulle ha. Kamuflasjen varte ikke ut den føste titanen engang, har man fått høre fra Tusse-gjengen i ettertid. Gråtass, Graffns ekstrakonto, ble et verdsatt medlem av tussene, og ble der. 


Tyr besto på dette tidspunktet av alliansene Tyr og Tyrs kalvebinge, kalt bingen, og hadde Linegruppene Styrerommet for Tyrs styre, Tyr og bingens styre, Arbeidsgruppa og Tyr Empire. Arbeidsgruppas funksjon var å være et høringsorgan for spillere på alle nivåer i systemet, slik at man kunne se lengre enn lederne greide på egenhånd.


Kalvebingen tiltrakk seg flinke folk etter hvert som den utviklet seg. Esp1 kom inn fra Tussene, og ble den første medlederen i Bingen som ikke kom fra Tyr. Han var en dreven gamer, godt voksen, og visste hvordan en gruppe skulle drives. Ettersom Bingen ble full, og man så at enkelte spillere trengte mer tid på å utvikle seg, så startet man samtaler i arbeidsgruppa om veien videre. Resultatet ble at Graffn forhørte seg i Tussene om det var interesse der for å gå inn i Tyr-systemet, han hadde tross alt allerede drillet de etter Tyrs regler, og de var positive til dette. 

 

Å få Tussene med var et enormt løft for Tyr! Lederen var meget erfarne og dedikerte spillere som resolutt parkerte ekstrakontoene sine i Tussene og selv gikk oppover i Tyr-systemet. På kort tid greide de alle tre å få seg fast plass i Tyr.


Samtidig måtte vi få på plass en rekruttgruppe som skulle bli en søstergruppe for Bingen. Og hva da med navn? Katta var ute av sekken, Tyr hadde vippa 100K og var Norges nest sterkeste allianse. Vi trengte ikke gå for det morsomme lenger. Arbeidsgruppa debatterte en del forslag, og det ble bestemt at Bingen skulle skifte navn til Tyrs Hird. Dette var dessverre et bomskudd, da de navnet ble grundig ødelagt på 40-tallet og alt for mange hadde negative assosiasjoner med det. Det ble i løpet av timer endret til Tyrs Horde. En horde som i en flokk angripere, noe man syntes passet bra.
 

Den nye søsteralliansen til Tyrs Hird fikk navnet Tyrs Horn. Esp1 fikk overta ledelsen i Horden, Urd startet opp Tyrs Horn fra bunnen av. Navnet Horn kommer fra guden Tyr sin stridslur, hornet som han blåste i når det var krig. Den nye gruppa tiltrakk seg både ferske og mer erfarne spillere, og ble kraftig styrket da enkeltmedlemmer fra andre grupper søkte seg over. Nivået økte raskt.


Tussene ble fylt opp, og behovet var der for enda en under-allianse. En siste gruppe. Den skulle være søstergruppe til Tyrs Tusser og også jobbe med ferske spillere samt være feriested for rutinerte som trenger en rolig periode. ZeroIntolerance sin ekstrakarakter, TenkeTing, startet opp gruppen, og fikk DaddaMarielle med som medleder.

Selv om det ikke skulle dannes flere under-allianser så ble en siste dannet i september 2018. Da ble Tyrs feriekoloni dannet og spillere som overhode ikke har mulighet å være aktiv i gitte perioder kan gå inn. Denne alliansen ble satt åpen for alle. 


Tyr systemet består i dag av følgende:
Tyr, Tyrs Horde, Tyrs Horn, Tyrs Tusser, Tyrs Troll, Tyrs Vikinger og Tyrs feriekoloni

 

 

Alle bilder og filmer fra Spillet Empires And Puzzle på denne nettsiden, er brukt med tillatelse fra Small Giant